Wczytuję dane...
Gwarancja

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Producent Belmash gwarantuje prawidłowe działanie maszyny przez okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży przez organizację handlową pod warunkiem zgodnej z dołączonej do maszyny instrukcją eksploatacji i odpowiedniego przechowywania.

Data początku okresu gwarancyjnego odnotuje się od daty sprzedaży zgodnie z elektronicznym dowodem zakupu, przekazanym mailowe po zakupie.

W celu naprawy gwarancyjnej właściciel musi odesłać urządzenie z załączeniem niniejszej instrukcji obsługi do warsztatu naprawczego w twardym, gwarantującym nienaruszalność wyrobu opakowaniu.

Koszty dostawy towaru w trakcie okresu gwarancyjnego ponosi sprzedawca, w przypadku utraty gwarancji po winie kupującego, koszty wysyłki ponosi kupujący.

W okresie gwarancyjnym usterki, powstałe z winy producenta, usuwane są przez warsztat bezpłatnie. Po przeprowadzeniu naprawy maszyny karta gwarancyjna pozostaje w warsztacie.

Lista uszkodzeń maszyny, powodujących utratę zobowiązań gwarancyjnych:
• uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane działaniem agresywnego środowiska, wysokich temperatur, przedostaniem się przedmiotów obcych do wewnątrz;

  • rozbiórka maszyny przez konsumenta;

  • przeciążenie pracą;

  • samodzielna wymiana zespołów, elementów, zmiana konstrukcji;

  • uszkodzenia zaistniałe wskutek nieprawidłowego przechowywania (korozja metalowych

części), silnego zabrudzenia i nieostrożnej eksploatacji;
•usterki spowodowane skokami napięcia w sieci elektrycznej bądź nieprawidłowym

podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej;
• niezgodna z przeznaczeniem eksploatacja maszyny;
• usterki spowodowane działaniem nieprzezwyciężonej siły (nieszczęśliwe wypadki, pożar,

powódź, uderzenie pioruna i in.).

Relacje pomiędzy konsumentem i producentem w przypadku wykrytych usterek produktu regulowane są zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres użytkowania maszyn Belmash wynosi co najmniej pięć lat w przypadku przestrzegania warunków eksploatacji i regularnej obsługi.

https://allegro.pl/uzytkownik/Belmash